Waarom een studiedag?

Veel leerkrachten, docenten, mentoren, maar ook trainers bij sportverenigingen of volwassenen die met groepen kinderen werken, willen graag meer doen om pesten te voorkomen en aan te pakken, maar het ontbreekt hen soms aan voldoende kennis en vaardigheid. Een studiedag of -dagdeel kan zorgen voor de benodigde kennis en voor het trainen en oefenen van de benodigde vaardigheden. De studiedag/het studiedagdeel geeft de deelnemers handvatten bij de aanpak van pesten.

Doelgroep

Beroepskrachten in het onderwijs of de kinderopvang, trainers van sportverenigingen of andere volwassenen die met groepen kinderen werken.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • welke oefeningen en spelen dragen bij aan het voorkomen, verminderen en stoppen van pesten,
  • omgaan met ouders,
  • het opbouwen en onderhouden van een positief groepsklimaat,
  • het signaleren van pesten,
  • het voorkomen en aanpakken van pesten,
  • de uitvoering van het nieuw in te voeren anti-pestbeleid,
  • en vooral: hoe kunnen beroepskrachten het verschil maken!

Uiteraard wordt er in overleg een passend programma samengesteld.

 

 

 

gecertificeerde praktijk omgaan met pesten mail:info@praktijksamsam.nl|tel:0416-532113|Praktijk SamSam © 2012  |  Privacy Policy

Praktijk SamSam Geregistreerd trainer Stichting omgaan met pesten 013-5907114