Sta Sterk op School

Met ingang van het schooljaar 2015 - 2016 worden alle scholen geconfronteerd met een wettelijke verplichting om pesten aan te pakken met een passend anti-pestprogramma. Praktijk SamSam biedt een aanpak die opgenomen is op de lijst van staatssecretaris Dekker, te weten: Sta Sterk op School. Wij lichten het programma graag toe in een persoonlijk gesprek.

Resultaat

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de klas bestaat uit buitenstaanders: ze willen niet dat er gepest wordt, maar voelen zich niet in staat er iets aan te veranderen. Het doel van het anti-pestprogramma is om een groep buitenstaanders en slachtoffers uit de klas concrete vaardigheden te leren om op te komen voor zichzelf en voor (gepeste) medeleerlingen. Dit heeft een positieve invloed op het groepsproces en gaat het pesten tegen.

In Sta Sterk op School wordt aan buitenstaanders en slachtoffers uit een groep (maximaal 8 deelnemers) in 10 lessen van 90 minuten geleerd om voor zichzelf en een ander op te komen, waardoor een negatief groepsproces wordt doorbroken en pesten stopt of sterk vermindert. Op 2 ouderavonden van 120 minuten worden de ouders van de leerlingen die deelnemen aan Sta Sterk op School geïnformeerd over hoe zij hun kind in de thuissituatie kunnen begeleiden bij het gedragsveranderingsproces.

Doelgroep

Sta Sterk op School is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs, die de rol van buitenstaander of slachtoffer hebben binnen hun groep.  

Meer info kun je lezen in de folder Sta Sterk op school.

 

gecertificeerde praktijk omgaan met pesten mail:info@praktijksamsam.nl|tel:0416-532113|Praktijk SamSam © 2012  |  Privacy Policy

Praktijk SamSam Geregistreerd trainer Stichting omgaan met pesten 013-5907114