Waarom Project Omgaan met Elkaar?

Als er sprake is van een negatieve sfeer en een gevoel van onveiligheid in een groep is het belangrijk hier wat aan te doen. Het lukt de leerkracht of groepsleider niet altijd om de negatieve spiraal te doorbreken.

Doel

Het evenwicht tussen de subgroepen binnen de groep doorbreken, zodat de negatieve sfeer binnen een klas wordt opgeheven.

Doelgroep

Het Project Omgaan met Elkaar is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.

 

Methode

Het Project Omgaan met Elkaar ziet erop toe het (verstoorde) evenwicht in een groep te doorbreken en alle kinderen uit de groep in veilige subgroepen in 8 lessen te leren wat ze daarvoor nodig hebben. De kinderen leren in de lessen anders met elkaar om te gaan, waardoor een negatief groepsproces wordt doorbroken en pesten stopt of sterk vermindert. Naast de lessen voor de kinderen wordt er voor de ouders een ouderavond georganiseerd waarin zij handvatten krijgen aangereikt om hun kind vanuit de thuissituatie te begeleiden in het gedragsveranderingsproces.   

Meer weten? Download dan de folder Omgaan met Elkaar.

 

gecertificeerde praktijk omgaan met pesten mail:info@praktijksamsam.nl|tel:0416-532113|Praktijk SamSam © 2012  |  Privacy Policy

Praktijk SamSam Geregistreerd trainer Stichting omgaan met pesten 013-5907114