Met ingang van het schooljaar 2015 - 2016 worden alle scholen geconfronteerd met een wettelijke verplichting om pesten aan te pakken met een passend anti-pestprogramma.

Praktijk SamSam kan uw organisatie ondersteunen. Samen met u bekijken we eerst wat de school zelf al goed doet op het gebied van sociale veiligheid. Vervolgens doen we een voorstel dat gericht is op de wensen en behoeften van de school. 

Een project op maat kan bestaan uit:

- Sta Sterk op School (opgenomen op de lijst van staatssecretaris Dekker)
- Project Omgaan met Elkaar (er wordt hard gewerkt aan een nadere onderbouwing, zodat dit programma naar verwachting binnenkort ook op de lijst van staatssecretaris Dekker komt)
- informatieve bijeenkomst voor medewerkers en/of ouderavond
- workshop/studiedagen voor beroepskrachten/begeleiders
- coaching van beroepskrachten/begeleiders
- coöperatieve spelen
- opstellen anti-pestbeleid 
- advies

 

Sta Sterk op School draagt bij aan een gezonde school

Van 12 februari tot 16 maart 2015 opent de Gezonde School een nieuwe subsidieronde voor het primair onderwijs. Scholen hebben hierdoor kans om kennis te maken met een Gezonde School-aanpak en het vignet Gezonde School.

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School biedt verschillende mogelijkheden, zoals een gratis advies op maat van een Gezonde School-adviseur of een bijdrage in de kosten (50%) bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit als Sta Sterk op School. U vindt deze activiteit in de databank van het RIVM.

Sta Sterk op School heeft als doel de sociale weerbaarheid van de deelnemers te vergroten, zodat zij effectiever reageren op pestgedrag in de klas, de negatieve invloed ervan voor slachtoffers en buitenstaanders wordt beperkt en het pesten in de klas afneemt. Uit onderzoek blijkt dat wanneer medeleerlingen negatief reageren op het gepest (verdedigen), dit er in veel gevallen toe leidt dat zij het pesten stoppen en dat het minder slecht gaat met de slachtoffers.

Dit programma is een van de twee anti-pestprogramma’s van Stichting Omgaan met Pesten die op 'de Lijst Dekker' van 13 veelbelovende anti-pestprogramma’s staan. De buitenschoolse variant staat in de Databank effectieve jeugdinterventies van het NJI.

Meer informatie over het ondersteuningsaanbod vindt u op de website van de Gezonde School.

 

gecertificeerde praktijk omgaan met pesten mail:info@praktijksamsam.nl|tel:013-5907114|Praktijk SamSam © 2012  |  Privacy Policy

Praktijk SamSam Geregistreerd trainer Stichting omgaan met pesten 013-5907114