STA STERK training

 

Waarom Sta Sterk training?

 

  • De trainingen zijn gebaseerd op een krachtige en effectieve methode met blijvende resultaten.
  • De trainingen vinden plaats in kleine groepjes van 4 tot 6 deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijk contact.
  • Ook is het mogelijk om de training individueel te volgen. Hierdoor kan de training nog meer op maat worden aangeboden.
  • Het accent van de Sta Sterk training ligt op het op de juiste manier ruimte innemen en het respecteren van de grens van de ander en van jezelf. De deelnemers leren om te gaan met onaangename situaties, zoals negeren, buitensluiten, roddelen en chanteren. We hebben aandacht voor zowel verbaal als non-verbaal en digitaal pesten.
  • In de training leren we de kinderen/jongeren zelf oplossingen te vinden. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander immers helemaal niet. Omdat de oplossingen hierdoor dicht bij henzelf liggen, zal het effect groter en blijvend zijn.
  • Ouders worden betrokken bij de trainingen door middel van 2 ouderavonden. Op deze manier kunnen zij hun kind(eren) op een goede manier ondersteunen om de vaardigheden onder de knie te krijgen.
  • De Sta Sterk training wordt inmiddels al bijna 20 jaar gegeven aan niet-weerbare kinderen. De kracht van de training is bewezen door de vele kinderen/jongeren die er inmiddels baat bij hebben gehad.

Verschil met andere trainingen

Weerbaarheidstraining, SOVA training ... er zijn talloze trainingen op de markt om kinderen/jongeren te leren voor zichzelf op te komen. Maar waar zit nu het verschil tussen de Sta Sterk training en andere trainingen?

Op scholen worden er vaak SOVA trainingen aangeboden. Bij SOVA training leren kinderen sociale vaardigheden, zoals luisteren, een praatje maken, samenwerken, meespelen. Deze dingen zijn nodig om goed met anderen om te kunnen gaan. De opbouw van de SOVA training heeft een algemeen karakter dat minder goed past bij niet-weerbare kinderen. De kinderen moeten al een praatje gaan maken, terwijl ze niet eens geleerd hebben de ander aan te kijken. Daarbij zijn veel kinderen die minder weerbaar zijn juist erg sociaal! In situaties waar ze zich veilig voelen, zijn ze prima in staat op een sociale manier met anderen om te gaan. Deze kinderen zullen dus minder baat hebben bij een SOVA training.

Veel weerbaarheidstrainingen worden klassikaal gegeven. De Stichting Omgaan met Pesten doet dit bewust niet: uit onderzoek is gebleken dat je 'weerbaarheidstrainingen' niet klassikaal moet aanbieden in een groep waar al wordt gepest.

De reden hiervoor is eigenlijk simpel: de vaardigheden worden aan de hele klas aangeboden, dus inclusief 'de pesters'. Hierdoor leert deze groep waar hij het slachtoffer kan raken. Lessen in sociale vaardigheden zijn natuurlijk wel heel belangrijk om het pesten te voorkomen en aan te pakken. Kinderen die pesten, hebben vaak een gebrek aan inlevingsvermogen en zij maken misbruik van hun 'sociale vaardigheden'.

 

gecertificeerde praktijk omgaan met pesten mail:info@praktijksamsam.nl|tel:0416-532113|Praktijk SamSam © 2012  |  Privacy Policy

Praktijk SamSam Geregistreerd trainer Stichting omgaan met pesten 013-5907114